Meaning of biodiversity in punjabi. biodiversity in Panjabi 2022-10-09

Meaning of biodiversity in punjabi Rating: 6,4/10 953 reviews

ਬਾਈਓਡਵਰਸ਼ੀਅਤ (Biodiversity) ਦੀ ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੈਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਭਿੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰਹਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੂਹੀਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਸਮੁੱਚੇ (biotic) ਅਤੇ ਜੀਵ-ਬਿਨਾਂ (abiotic) ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹੋਰ ਹੈਂ। ਵੈਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਭਿੱਖਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੈਂ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਜਲਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਗਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਹੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਬਾਈਓਡਵਰਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਹੈਂ: ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੈਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਭਿੱਖਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ

biodiversity in Panjabi

meaning of biodiversity in punjabi

Punjabi in Modern times Punjabi is spoken in many dialects in an area from Delhi to Islamabad. Sami was managing the ਸਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. We reaffirm the intention to enhance cooperation and collaboration amongst BRICS countries in the field of biodiversity conservation, sustainable use and equitable access and benefit sharing of biological resources, and also undertake to promote our cooperation in biodiversity-related international conventions and fora including on endangered species and amongst our National Parks authorities. . Your browser does not support the audio element. ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੋ.

Next

Measuring biodiversity: Punjabi translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples

meaning of biodiversity in punjabi

Agricultural land across the province is under pressure from competing uses, with rapid urbanization, the demand for industry, and the need to expand the transport infrastructure. This is the managing a ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. Algeria is managing to ਅਲਜੀਰੀਆ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Punjabi is the provincial language of Punjab province in Pakistan and it has not given official status at national level. It helps you to see things from a different perspective, or get a deeper understanding of another culture. The managing ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਐਮਐਫ ਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Website links may not work.

Next

English to Punjabi Dictionary

meaning of biodiversity in punjabi

It allows you to communicate with new people. . In other words, ਜੈਵ in Punjabi is Biodiversity in English. The hilly areas provide natural pasture lands that provide fodder for cattle. Environment and Biodiversity; Punjab Province Punjab, with its population exceeding 76 million, is a densely populated land that has an abundance of natural resources and a diversity of flora and fauna, but is currently facing tremendous resource sustainability constraints in terms of severe physical and capital scarcity. And for the measuring ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ.

Next

biodiversity Meaning in Punjabi

meaning of biodiversity in punjabi

In Pakistan, Punjabi is generally written using the Shahmukhī script, which in literary standards, is identical to the Urdu alphabet, however various attempts have been made to create certain, distinct characters from a modification of the Persian Nastaʿlīq characters to represent Punjabi phonology, not already found in the Urdu alphabet. She was responsible Endorsements. Punjabi is the 3rd most spoken native language in England and the fifth most in Canada. The two most important cities in this area are Lahore and Amritsar. Tom and Mary are managing all ਟੌਮ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. An measuring the ਇਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰੇਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ. Punjabi is spoken by more than 80 million people in Pakistan.

Next

Managing biodiversity: Punjabi translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples

meaning of biodiversity in punjabi

I measuring ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ. ਇਸ ਚਾਵਲ ਕੂਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਪੇਟੁਲਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਟੁਲਾ ਧਾਰਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. . Biodiversity translate to Punjabi meanings: ਜੈਵ. Two measuring ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.


Next

Biodiversity Meaning In Punjabi

meaning of biodiversity in punjabi

I managing ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। Guide: 6 Tips for Managing Multiple Ads in Power Editor. ਇਕ ਤਕੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਈਕੋਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2010 ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਐਚੀ ਜੈਵਿਕ ਵਭਿੰਨਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। Ministry of Housing Urban Affairs Saving Biodiversity through Effective Waste Management MoHUA releases series of advisories on World Environment Day 2020 The three key advisories released included the Advisory on Material Recovery Facilities MRFs for Municipal Solid Waste MSW , Advisory on Landfill Reclamation and a Consultative Document draft on On-site and Off-site Sewage Management Practices prepared by the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation CPHEEO under SBM-U. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਕੇ ਜਿੰਦਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਰਬਨ ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਯੂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀਪੀਐੱਚਈਈਓ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, 'ਮਿਊਂਸਪਲ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਐੱਮਐੱਸਡਬਲਿਊ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐੱਮਆਰਐੱਫ ', 'ਲੈਂਡਫਿਲ ਰੈੱਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ' ਅਤੇ 'ਔਨ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਔਫ-ਸਾਈਟ ਸੀਵੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Gurmukhi is the official standard script for Punjabi, though it is often unofficially written in the Latin scripts due to influence from English, India's two primary official languages at the Union-level. Remember, we're measuring ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਪਰਤ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ. Do you know Biodiversity in Punjabi? Punjabi language code Punjabi language code is: pa. ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ - ਪਰ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ - ਸੀਬੀਪੀ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। "ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ""ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ"" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਆਈਆਈ ਵੱਲੋਂ ""ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ"" ""Our Solutions are in Nature"" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਜੈਵਿਕ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ,ਡਾ.

Next

PUNJAB ENVIRONMENT & BIODIVERSITY

meaning of biodiversity in punjabi

ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। While several important success stories have emerged over the years in sustaining biodiversity and the communities that rely on ecosystems for their livelihoods, World Wildlife Fund International's recent Living Planet report shows that biodiversity continues to decline worldwide, with devastating consequences for people and the planet. . The measuring ਪੀੜਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The measuring ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. In India, Punjabi is written in the Gurmukhī script in offices, schools, and media. The Greater Cholistan desert is a wind-resorted Extensive Piedmont Plains have developed between the Indus River and the Suleiman-Kirthar mountains. I'll measuring her ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪ ਮਾਪ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ.

Next

Biodiversity in Punjabi? How to use Biodiversity in Punjabi. Learn Punjabi

meaning of biodiversity in punjabi

How to use Biodiversity in Punjabi and how to say Biodiversity in Punjabi? Wajahat Rehan is a Civil Engineer with a B. Also, Braithwaite measuring ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰੈਥਵੇਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਉਲਟੀ-ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Biodiversityin Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu. I managing ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨੀਚੇ ਰਾਜ - ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ. How to say Biodiversity in Punjabi? Click audio icon to pronounce Biodiversity in Punjabi:: English Punjabi Your browser does not support the audio element.

Next